Geometria Kół

Geometria Kół. Na urządzeniach najnowszej generacji firmy Hunter.

Poprawa bezpieczeństwa każdego pojazdu w znaczenej mierze zależy od prawidłowego ustawienia geomertii kół według danych fabrycznych. Przed przystąpieniem do sprawdzenia geometrii kół należy w pojeździe skontrolować; układ zawieszenia, układ kierowniczy, stan opon z regulacją ćiśnienia. Fatalny stan dróg w naszy kraju powoduje częste rozregulowania w układach, które mają wpływ na utrzymanie prawidłowej geometrii kół w pojazdach. Sprawdzenie geometrii kół zaleca się przeprowadzać po każdej ingerencji w układ zawieszenia, kierowniczy, także po przypadkowych wjazdach w dziury na drodze, a w szczególności po kolizjach drogowych.

Ogólne pojęcie geometrii kół obejmuje:
a) kąt pochylenia koła
b) kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
c) kąt pochylenia sworznia zwrotnicy
d) sumę kątów pochylenia koła i sworznia zwrotnicy
e) zbieżność połówkową
f) zbieżność sumaryczną
g) różnice kątów skrętu
h) kąt nachylenia ramy pojazdu
i) kontrola prześwitu pojazdu
j) ustalenie osi geometrii
k) przesunięcie koła względem osi geometrii
l) kąt znoszenia toru jazdy
m) odchylenie toru jazdy
n) badanie symetrii pojazdu
o) kąt przesunięcia osi, różnica rozstawu osi
p) różnica rozstawu kół, przesunięcie koła przedniego-tylnego

Nowoczesne konstukcje pojazdów samochodowych wymagają stosowania równie najnowszych rozwiązań technicznych urządzeń obsługowych.

 
 
Autoklinika